Sindikat

       ZVEZA SINDIKATOV AZBESTNIH BOLNIKOV SLOVENIJE

          (ZVEZA SABS)

Zametki delovanja Zveze Sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije (Zveza SABS) sežejo že v leto 1999, ko smo se 26.10.2000, na Primorskem v Goriških Brdih organizirali v Sindikat azbestnih bolnikov Slovenije - SABS, ki je bil leta 2007 preimenovan v Zvezo SABS.

 

Glavni razlog ustanavljanja novega sindikata, v že sicer s sindikati nasičenem slovenskem prostoru je bilo  nezadovoljstvo posameznikov, oziroma posameznih skupin nad izvajanjem t.i. azbestnega zakona. Ugotavljali smo tudi po naši oceni nezadostno odzivanje in angažiranje obstoječih sindikatov tako pri reševanju azbestne problematike, kot tudi širši problematiki povezani z negativnimi zdravstvenimi posledicami dela. V okolju ustanovitve sindikata, se je izražalo predvsem nezadovoljstvo na vsebini zdravstvenega in socialnega varstva delavcev ipostavljenih azbestu v podjetju Salonit Anhovo. Šlo je za povsem spontan in demokratičen proces interesnega združevanja, kot posledice nejevolje in nezadovoljstva skupin državljanov izpostavlenih smrtonosnim azbestnim prašinam. Osnovno vodilo akterjev ustanovitve sindikata je bila skupna ugotovitev, da azbest žal ni problem zgolj Soške doline in Anhovskega delavca, temveč je to vseslovenski problem.

 

Na državni ravni ustanovljen sindikat, naj bi v prvi vrsti s svojim delovanjem prispeval k izboljšanju zdravstvenega, kot tudi socialno – ekonomskega položaja svojih članov. Odločenost, da se članstvo sindikata širi na celoten slovenski prostor je bila takrat dovolj velika, s tem pa so bili dani tudi osnovni pogoji za vseslovensko delovanje. S širitvijo se je krepila tudi vloga in pomen sindikata, katerega delovanje naj bi temeljilo na sporazumevanju in dogovarjanju (socialnem dialogu), tako z državo in njenimi organi, kot s posameznimi delodajaci in njihovimi predstavništvi.

 

Danes je Zveza SABS še vedno demokratična organizacija, ki zastopa skupne družbene, gospodarske, socialne in kulturne interese svojih članov. Deluje nepridobitno in neprofitno v skladu s sprejetim programom in statutom, po načelih solidarnosti in je neodvisna od parlamenta, vlade, organizacij delodajalcev, političnih strank in verskih skupnosti. Smo edina slovenska sindikalna centrala, ki se primarno trudi varovati in uveljavljati interese državljanov obolelih zaradi izpostavljenosti azbestu. Vsebinsko smo svoje delovanje razširili na celotno področje probematike negativnih zdravstvenih posledic dela in krepitve socialnega dialoga na regionalni, lokalni in podjetniški ravni. 

 

Skozi celotno obdobje delovanja smo odprti za sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami tako doma, kot tudi v tujini. Rezultanta naše odprtosti in podobnega razmišljanja na drugi strani,  je tudi naše članstvo  Slovenski zvezi sindikatov - Alternativa, na državnem nivoju reprezentativne sindikalne centrale in članici Ekonomsko socialnega sveta.

 

Organizirano delujemo tako v podjetjih, kot tudi znotraj lokalnih skupnosti. Do danes so se naši člani pravno organizirali v:

 

  1.   SABS občina Kanal ob Soči
  2.   SABS Salonit Anhovo
  3.   SABS MO Nova Gorica
  4.   SABS občina Medvode
  5.   SABS Fenolit
  6.   SABS občina Sodražica
  7.   SABS občina Trebnje
  8.   SABS MO Maribor

 

 

Statut Zveze SABSpdf file 48x48

Programska izhodišča ZSABS 2015 - 2020

Zavarovanje za poklicne bolezni in poškodbe na delupdf file 48x48