6. volilno programska skupščina ZSABS

 

      Nova Gorica, 21.maj - 6 volilno programska Skupščina Zveze SABS

 

 

Fotka 6. volilno prog. skupščina Z SABS 2                                   DELOVNO PREDSEDSTVO - Od leve proti desni (Ivan Pravdič, Gracijela Simčič, Dragan Djukić, Diana Erzrtič)

 

V Zvezi SABS obeležujemo 20. obletnico svojega delovanja. Na 6. volilno programski skupščini, ki je zaradi epidemioloških razmer potekala korespondenčno, je bilo potrjeno vodstvo Zveze SABS za naslednji pet letni mandat, kot tudi programske usmeritve delovanja sindikalne centrale.

Med drugim je bila enotno potrjena tudi usmeritev, da še naprej človeka postavljamo pred interese kapitala in politike. Ob tem pa si prizadevamo za krepitev socialnega dialoga tako na državni, podjetniški, kot tudi lokalni ravni.

 

Po relativno uspešni zakonodajni ureditvi področja zdravstvene in socialne varnosti azbestnih bolnikov, v novi mandat prenašamo naš še nedokončani drugi projetni cilj. To je ustrezna zkonodajna ureditev zdravstvenega in socialnega varstva na tisoče preostalih delavk in delavcev, ki v samostojni Sloveniji prikrito obolevajo za različnimi drugimi poklicnimi obolenji.

 

 

Zveza SABS podpira prizadevanja za bolj zdravo bivalno, kot tudi delovno okolje populaciji izpostavljeni azbestu

 

Peticija zdravnikov 2

 (FOTO Zveza SABS)

                                                                                                          protstni shod Kanal 2 protestni shod Kanal

                                       (FOTO Zveza SABS)                                             

 

Predstavniki Zveze SABS in SABS občine Kanal ob Soči smo se udeležili shoda v Kanaluob Soči, organiziranega s strani civilne iniciative DANES. V družbi predstavnikov stranke Zelenih Slovenije, smo tako simbolično podprli prizadevanja zdravnikov in dela civilne družbe srednje Soške doline, po bolj zdravem bivalnem okolju tega dela doline Soče.

 

Našo odzivnost sta vzpodbudila predvsem dva razloga. Prvi je dejstvo, da tudi v tem okolju živi kar nekaj naših članov, v preteklosti izpostavljenih azbestu. Drugi razlog pa se navezuje na naš nedavni razgovor z mikrobiologom dr. Pretnar Gorazdom iz NIJZ Koper. Slednji namreč pritrjuje našemu prepričanju, da ne zgolj sinergični in vzporedni učinki kajenja, temveč tudi emisije izza tovarniških ograj, kot tudi obremenitve delovnega okolja, pri azbestu izpostavljeni populaciji bistveno povečajo verjetnost obolevnosti za plučnim rakom.

 

Ob vsem navedenem se tudi ne moremo izogniti komentarju sicer legitimnega, a za nas nerazumnega Poziva Društva obolelih zaradi azbesta (OZA) iz Kanala ob Soči, s katerim se je pozivalo k bojkotu shoda. Poziv, ki povzema tudi neresnice pa so prejeli tudi posamezni člani Zveze SABS iz tega okolja. Seveda končno oceno in presojo sprejemljivosti takšnega početja prepuščamo slehernemu posamezniku, ki se je z obravnavano vsebino seznanil.

 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo in čestitamo pobudnici Poziva zdravnikov in zobozdravnikov Nevenki Mlinar dr. med. za njeno pokončnost. Zahvala tudi številnim njenim stanovskim kolegicam in kolegom, ki ji ob tem stojijo ob strani.