ZDRAVJE IN SOCIALNI DIALOG

IZ NAŠIH UST NEPOSREDNO V PARLAMENT

 

SPLET

   Prdstavniki ZL so nas povabili na svoj dogodek

 

Predstavniki Združene Levice so nam omogočili aktivno vlogo

na jihovem dogodku v Novi Gorici. Predsednik Zveze SABS

Bojan Goljevšček je prisotnim spregovoril o problematiki s 

področja negativnih zdravstvenih posledic dela in pomanjkanju 

socialnega dialoga na regionalni, lokalni kot tudi podjetniški ravni.

Državnozborski poslanec Matjaž Hanžek se je strinjal s potrebo

po ustrezni zakonodajni ureditvi podrčja negativnih zdravstvenih

posledic dela. Poudaril je, da so poslanci Državnega zbora RS

že prejeli Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva

2015 - 2025 in obljubil tvorno sodelovanje s predstavniki Zveze

SABS pri oblikovanju koncne verzije dokumenta, kot tudi sprejemanju

nadaljnje zakonodajne regulative na tem področju.